កម្មវិធីរៀនភាសាជប៉ុន

តើអ្នកត្រៀមខ្លួនរៀនភាសាជប៉ុនជាមួយ Lodosha ហើយឬនៅ?
ត្រឹមតែ 15 នាទីក្នុងមួយថ្ងៃ អ្នកអាចរៀនភាសាជប៉ុនបានយ៉ាងងាយស្រួល !

App-Store

Play-Store
photo

អំពី Lodosha app.

តើអ្វីទៅជា Lodosha app

អ្នកប្រហែលជាគិតថា Lodosha app.គឺគ្រាន់តែជាកម្មវិធីសម្រាប់សិក្សាភាសាជប៉ុនមួយដែលមានការពន្យល់ជាភាសាខ្មែរ តែប៉ុណ្ណោះ! ប៉ុន្តែការគិតបែបនេះនៅមិនទាន់ត្រឹមត្រូវ ១០០​% នោះទេ ហេតុអ្វី? បើសិនជាអ្នក​ ជាអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធីឡូដូស្យាអ្នកប្រហែលជាមិនមានគំនិតបែបនេះទេ ពីព្រោះកម្មវិធីឡូដូស្យាគឺមិនមែនមានត្រឹមតែ ថ្នាក់ភាសាជប៉ុនមួយនោះទេ។ ពួកយើងបានបញ្ចូលនៅមាតិកាជាច្រើនសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាសិក្សានិងស្វែងរក ក្នុងនោះមានដូចជា ៖ សង្ខេបពីមាតិកាសំខាន់ៗនៅលើកម្មវិធីឡូដូស្យា
photo

អំពីថ្នាក់រៀនភាសាជប៉ុន

នៅពេលដែលអ្នកចូលទៅកាន់ថ្នាក់រៀនភាសាជប៉ុន អ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ដូចជាអ្នកកំពុងតែរៀននៅសាលាជាមួយគ្រូអញ្ចឹង​? ហេតុអ្វី? ពីព្រោះពួកយើងបានបញ្ចូលនូវសម្ភារៈសិក្សាជាច្រើនសម្រាប់ជាជំនួយក្នុងស្វ័យសិក្សារបស់អ្នក ដូចជា
photo
  • ការរៀបចំគម្រោងមេរៀនច្បាស់លាស់ (ការប្រាប់ពីគោលបណង របៀបនៃការរៀន និង ការរំពឹងទុក នៅគ្រប់មេរៀននីមួយៗ ដើម្បីផ្តល់ជាជំនួយក្នុងការស្វែងយល់មេរៀនអោយកាន់តែច្បាស់)
  • វីឌីអូបង្រៀនទៅតាមមេរៀននីមួយៗ (វីឌីអូនៃការបង្រៀនរបស់គ្រូជនជាតិជប៉ុនដោយផ្ទាល់ សម្រាប់ជាជំនួយដល់ការអនុវត្តការស្តាប់ការបញ្ចេញសម្លេងតាមជនជាតិដើមជនជាតិជប៉ុន)​
  • ការបង្ហាញនៅរបៀបសរសេរសម្រាប់ថ្នាក់ដំបូង (សម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមរៀនពីព្យញ្ជនៈនិងស្រៈ របៀបនៃការសរសេរគឺសំខាន់ណាស់ បើសិនជាអ្នកមិនដឹងពីក្បួនឬរបៀបនៃការសរសេរអក្សរឱ្យបានត្រឹមត្រូវទេ វានឹងធ្វើអោយអ្នកសរសេរវាមិនបានស្អាត និង ពិបាកក្នុងការចងចាំអក្សរជាដើម ដូច្នេះហើយទើបយើងបញ្ចូលរបៀបសរសេរដើម្បីជាជំនួយដល់ការសិក្សារបស់អ្នក)
photo
  • ឧបករណ៍ស្តាប់នៅគ្រប់ពាក្យនិងប្រយោគក្នុងមេរៀននីមួយៗ (អ្នកអាចអនុវត្តការស្តាប់ពាក្យដដែលបានច្រើនដង ដើម្បីធ្វើអោយអ្នកងាយចងចាំពាក្យនឹងប្រយោគនៅក្នុងមេរៀន)
  • ឧបករណ៍សម្រាប់ការអនុវត្តការអាន (ការអានតាមក៏ជាវិធីសាស្រ្តមួយសម្រាប់អោយយើងអាចចងចាំពាក្យបានឆាប់រហ័ស និង អាចជាជំនួយដល់ការហ្វឹកហាត់ការនិយាយផងដែរ ដូច្នេះហើយទើបយើងបញ្ចូលនៅឧបករណ៍មួយដែលអ្នកអាចអនុវត្តការអានបាន ជាច្រើនដង(ភាគរយនៃការចាប់យកសម្លេងបានរហូតដល់៩៥%)
  • និងតេស្តសម្ថភាពឆ្លងទៅមេរៀនបន្ទាប់ផងដែរ (ខ្ញុំជឿថា មនុស្សភាគច្រើនចំណាយពេលត្រឹមតែប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះដើម្បីបញ្ចប់មេរៀនទីមួយនៅក្នុង E-learning app (កម្មវិធីសិក្សាតាមអ៉ីធឺណែត) ហេតុអ្វី? ពីព្រោះអ្នកទាំងនោះមិនបានរៀននោះទេ ពួកគាត់គ្រាន់តែមើលខ្លឹមសារនៃមេរៀននោះប៉ុណ្ណោះ ដូច្នេះហើយពួកគេនឹងអាចភ្លេចនៅពេលដែលគេបន្តរៀននៅមេរៀនបន្ទាប់ៗ ។ ដោយសារឡូដូស្យាមើលឃើញចំណុចខ្វះខាតនេះហើយ ទើបយើងតម្រូវអោយអ្នកសិក្សាទាំងអស់ឆ្លងកាត់ការប្រលងបន្ទាប់ពីបញ្ចប់មេរៀនមួយទៅកាន់មេរៀនមួយ​ ។ ការប្រលងមានត្រឹមតែ៥សំនួរប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកខុសតែមួយសំណួរអ្នកក៏មិនត្រូវបានអោយឆ្លងទៅរៀននៅមេរៀនបន្ទាប់បាន ដែរ ដូច្នេះនេះជាការល្អប្រសើរមួយសម្រាប់រំលឹកមេរៀនដែលអ្នករៀនហើយ នឹងដើម្បីធានាបានថាអ្នកពិតជាបានសិក្សានិងយល់ច្បាស់ពីមេរៀនផងដែរ)។
photo

អំពីថ្នាក់សន្ទនាភាសាជប៉ុន

​ការរៀនសន្ទនាគឺជាវិធីសាស្ត្រដ៏ប្រសើរមួយសម្រាប់ការអនុវត្តការស្តាប់ ការបញ្ចេញសម្លេងអោយបានត្រឹមត្រូវ​ ការស៊ាំនឹងការនិយាយ និងជាពិសេសការជួបប្រទះនូវពាក្យ ប្រយោគថ្មីៗ សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃ និង ការប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈជំនួញផងដែរ ដូច្នេះហើយទើបយើងបានបង្កើតនូវថ្នាក់សន្ទនា ដែលរួមបញ្ចូលទាំងការសន្ទនាប្រចាំថ្ងៃ និង ការសន្ទនាតាមបែបពាណិជ្ជកម្មផងដែរ ។ សម្រាប់ថ្នាក់សន្ទនានេះផងដែរ យើងក៏បានបញ្ចូលនូវមុខងារសំខាន់មួយចំនួនដូចជា
  • ការអាន ឬ ការសន្ទនាដោយស្វ័យប្រវត្ត (នៅពេលដែលអ្នកចូលទៅកាន់មេរៀននីមួយៗភ្លាម អ្នកនឹងបានស្តាប់លឺ និង ការបង្ហាញនូវប្រយោគសន្ទនារបស់មនុស្សពីរនាក់ទៅតាមប្រធានបទផ្សេងៗគ្នា វានឹងធ្វើអោយអ្នកភ្ញាក់ផ្អើលនិងរីករាយជាមួយការសន្ទនា នោះ)
  • ឧបករណ៍អានសម្លេងនៅគ្រប់ប្រយោគសន្ទនានីមួយៗ ( ពួកយើងបានបញ្ចូលនូវឧបករណ៍ចំនួនពីរ ទី១ ឧបករណ៍អានសម្លេងទៅតាមប្រយោគនីមួយៗនៃការសន្ទនា ដូច្នេះអ្នកអាចបញ្ចាក់ប្រយោគណាមួយដែលអ្នកមិនសូវស្តាប់បាន ឬ មិនច្បាស់នៅលើការបញ្ចេញសម្លេងជាដើម , ទី២ ឧបករណ៍សម្រាប់ការចាក់ស្តាប់ឡើងវិញនៃការសន្ទនា ឬការអានទាំងមូល នៅក្នុងប្រធានបទសន្ទនាដែលអ្នកកំំពុងរៀនផងដែរ)
  • ការបង្ហាញនូវរបៀបអានជាភាសាខ្មែរ (បើសិនជាអ្នកទើបតែជាអ្នកចាប់ផ្តើមរៀនភាសាជប៉ុនដំបូង អ្នកប្រាកដជាពិបាកក្នុងការអាន​ នូវប្រយោគវែងៗ ដូច្នេះហើយទើបយើងបានបញ្ចូលការអានភាសាជប៉ុនជាភាសាខ្មែរ សម្រាប់ជាជំនួយដល់អ្នក)
photo

អំពីមាតិកាជូនដំណឹងការងារពីជប៉ុន

ដូចយើងបានបញ្ជាក់ខាងដើមរួចមកហើយថា ឡូដូស្យា app មិនមែនត្រឹមតែកម្មវិធីសម្រាប់រៀនភាសាជប៉ុននោះទេ យើងក៏បានបញ្ចូលនូវមាតិកានេះឡើង ដើម្បីងាយស្រួលជូនដំណឹងទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានបំំណងចង់ទៅធ្វើការឬទៅរៀននៅប្រទេស ជប៉ុនអាចទទួលបានពត៌មានទាន់ពេលវេលា ដូច្នេះពួកគាត់នឹងមិនងាយយឺតយ៉ាវសម្រាប់ឱកាសល្អៗបែបនេះបានទេ។ អ្នកប្រើប្រាស់ភាគច្រើននិយាយថា មានកម្មវិធីឡូដូស្យាក្នុងដៃដូចមានសាលារៀននិងក្រុមហ៊ុនបញ្ជួន ហេតុអ្វី? ពីព្រោះពួកគាត់អាចរៀនបានទាំងភាសាជប៉ុនគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់និងអាចទទួលបានពត៌មានការងារពីជប៉ុនបានភ្លាមៗដោយមិនចាំបាច់ចំណាយពេលក្នុងការស្វែងរកពត៌មានដោយខ្លួនឯង។
អ្វីដែលកាន់តែពិសេស ពួកយើងក៏បានបញ្ចូលនៅប៊ូតុងសម្រាប់ដាក់ពាក្យ នឹង សម្រាប់ទំនាក់ទំនងសួរពត៌មានបន្ថែមនៅគ្រប់ប្រភេទ ការងារផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ ដូច្នេះអ្នកប្រើប្រាស់អាចចាប់យកឱកាសទៅជប៉ុនបានភ្លាមៗដោយមិនចាំបាច់រង់ចាំយូរ។
photo

អំពីមាតិកាអំពីប្រទេសជប៉ុន

យើងយល់ថាការរៀនត្រឹមតែភាសាជប៉ុនតែមួយមុខ វាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់នោះទេ បើសិនជាអ្នកចង់ប្រើប្រាស់ភាសាជប៉ុនដើម្បីទៅធ្វើការជាមួយជនជាតិជប៉ុន ឬ ចង់ទៅរស់នៅប្រទេសជប៉ុនជាដើម។ ដោយសារបែបនេះហើយ ទើបយើងបានបញ្ចូលនៅមាតិកានេះឡើង សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយល់ដឹងបន្ថែមពី ប្រពៃណី វប្បធម៌ ការរស់នៅ ការអនុវត្តច្បាប់ ប្រវត្តិសាស្រ្ត ភូមិសាស្រ្ត និងពត៌មានផ្សេងៗដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសជប៉ុន ដើម្បីក្លាយជាស្ពានចំណេះដឹងមួយមុនពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាឈានជើង ចូលរស់នៅប្រទេសជប៉ុន ឬ ចាប់ផ្តើមធ្វើការជាមួយជនជាតិជប៉ុនផងដែរ។
អត្ថបទទាំងអស់ត្រូវបានសរសេរឡើងដោយការសង្ខេបបែបខ្លី ងាយអាន ងាយយល់ រួមទាំងមានរូបភាពអមជាមួយកថាខណ្ឌដែលធ្វើអោយ អ្នកអានមិនមានការធុញទ្រាន់​ និង ត្រជាក់ភ្នែកផងដែរ។
ទាំងនេះគ្រាន់តែជាមាតិការសំខាន់មួយចំនួនដែលយើងលើកយកមកពណ៌នាតែប៉ុណ្ណោះ សម្រាប់មាតិកាផ្សេងៗទៀតយើងនឹងផ្តល់ពត៌មានបន្ថែមទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងពេលឆាប់ៗ ដូច្នេះ រង់ចាំទាំងអស់គ្នា។

ទាញយកកម្មវិធីសិក្សាភាសាជប៉ុនអីឡូវនេះ

photophoto

ការវាយតម្លៃ

photo
ស៊ិន ឈិតណៃ
@Lodosha
កម្មវិធីល្អ ងាយស្រួលរៀន ជាពិសេសខ្ញុំចូលចិត្ត ការធ្វើតេស្តបញ្ចប់មេរៀន ព្រោះវាអាចធ្វើអោយខ្ញុំ ចេះកាន់តែច្បាស់ពីមេរៀនមួយទៅមេរៀនមួយទៀត
photo
Lin Linsing
@Lin Linsing
ចូលចិត្ត Lodosha app ត្រង់មានចំណេះដឹងវប្បធម៌ទូទៅអំពីប្រទេសជប៉ុន ជាពិសេសមានទាំងសំណេរ នឹង រូបភាព ងាយស្រួលមើល ងាយស្រួលអានណាស់ ឡើងត្រជាក់ភ្នែកតែម្តង
photo
Phaneth
@Phaneth Choeu
ខ្ញុំចូលចិត្កការសិក្សានិងការអានអំពីវប្បធម៏ជប៉ុន So I hope there are more contents about Japanese Culture.